Prisen deles ut under Nor-Fishing i Trondheim neste uke, og det står mellom tre kandidater, skriver Skipsrevyen.

Stiftelsen Nor-Fishing mottok i alt 14 søknader fra inn- og utland til årets Innovasjonspris – det er fem flere enn ved Nor-Fishing 2016. 

Juryen har også i år bestått av Jan Henrik Sandberg/Norges Fiskarlag, Oddvar Staulen/Innovasjon Norge og Kjell Maroni/Fiskerinæringens Forskningsfond.

 

LNG-hybrid

Liegruppen Fiskeri AS på Straume i Fjell kommune og Salt Ship Design AS på Stord i Sunnhordland har utviklet et nytt høyteknologisk, kostnadseffektivt og miljøvennlig fiskefartøy. Skipet skal leveres første kvartal 2020.  Erfaringen fra dette prosjektet kan komme til å få stor betydning for utviklingen av mer miljøvennlige fiskefartøy nasjonalt og internasjonalt i fremtiden.

Fartøyet vil bli det første fiskefartøyet med hovedmotor som vil gå 95 prosent på LNG, men som også kan drives med diesel.

 

Fiskerirelatert

De andre kandidatene er Sago Solutions AS og Stø Technology AS. Førstnevnte utvikler et innovativt fangstsikringssystem for linefiske, spesielt til bruk i forbindelse med fiske etter tannfisk i Sørishavet. Stø Technology AS har utviklet et fangsthåndteringssystem som tar mål av seg å eliminere de fleste av de kvalitetsutfordringene som er forbundet med tradisjonelt trålfiske. 

Vinneren får blant annet 100.000 norske kroner og blir annonsert på Nor-Fishings åpningsdag, 21. august 2018.