- De siste årene antallet kvinnelige fiskere i Norge økt, da kan vi ikke ha regler som står i veien for at kvinner søker mot den viktigste fremtidsnæringen vi har, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik (FrP) i en pressemelding.

Leieskipper

De nye reglene innebærer at kvinnelige fartøyeiere kan søke om å få unntak fra leieskipperforbudet fra hun blir gravid og i inntil to år etter fødselen.

-  Å være fisker er en fysisk krevende jobb som er vanskelig å kombinere med svangerskap og amming, derfor er det ekstra viktig at regelverket tar høyde for de spesielle yrkesutfordringene kvinnelige fiskere møter ved fødsel, sier Nesvik.  

Fiskerimanntallet

Reglene innebærer også at kvinnelige heltidsfiskere skal bli stående på blad B i fiskermanntallet fra de blir gravide og fram til utgangen av det andre kalenderåret etter fødselen. Dette innebærer at berørte fiskere blir stående i mellom to og tre år etter fødselen. Hvis vedkommende for eksempel føder i november 2018, vil hun automatisk bli stående på blad B ut 2020, som er det andre kalenderåret etter fødselsåret 2018. Det er praktiske årsaker til at vi i manntallssammenheng følger kalenderåret i stedet for å regne to år fra selve fødselen.

Tilsvarende for menn

Departementet legger dessuten opp til at Fiskeridirektoratet i høstens høring av deltakerforskriften for 2019 drøfter hvorvidt det bør gjøres tilsvarende endringer for mannlige fiskere i foreldrepermisjon, og for foreldre med syke barn.