Med bestått eksamen og minst fem års praksis  (Praksiskandidat) kan de melde seg opp til den praktiske fagprøva, skriver Marint kompetansesenter på sin nettside.

 

Lærebedrifter

De fleste av fiskebåtrederiene er godkjente lærebedrifter. Fiske og fangst er et av de mest populære fagene i videregående skole, og mange ungdommer blir rekruttert gjennom lærlingordninga. Det er derfor mange unge med fagbrev i næringa. For de etablerte fiskerne med lang fartstid er det mange uten fagbrev. I denne gruppen av voksne fiskere er det flere som mangler skolegang fra tidligere, mens noen har utdanning i andre fagområder. Felles for disse er at de har opparbeidet kompetanse som lett kan omgjøres til fagbrev.

 

Mange henvendelsere

Marint Kompetansesenter har de siste årene mottatt mange henvendelser fra fiskere som ønsker å ta fagbrevet. Vi har derfor utviklet et digitalt støttekurs som skal forberede til den fem timers eksamenen som må tas. Kurset er det første i sitt slag i Norge. Ettersom kurset er digitalt kan det tas når det passer hver enkelt fisker. Man kan starte kurset, gjøre en del, ta en pause og så fortsette igjen når det passer. 

 

Instruktører om bord

Marint Kompetansesenter som har medlemsbedrifter innen marin næring, deriblant fiskeflåten, håper mange benytter denne muligheten til å få fagbrev Fiske og fangst. Det er disse fagpersonene om bord som er instruktører og faglige ledere for lærlingene og det er disse som kjenner båt og redskap aller best. For enkeltrederier og fiskeflåten totalt sett vil det være bra med flere voksne med fagbrev.

Les mer om tilbudet på www.marint.no