-Det er få som har søkt til nå. Vi vil derfor komme med en ny oppfordring om å søke snarest. Det sier Jan Skjærvø. Han er som daglig leder i Garantikassen for fiskere (GFF) ansvarlig for å administrere ordningen.

Kompensasjonsordningen for Co2-avgift er innrettet slik at Garantikassen må ha oversikt over hvor mange som er berettiget å få refusjon FØR refusjonen utbetales. 

Skjærvø opplyser at det til nå er om lag 600 fartøyeiere som har benyttet skjemaet som ligger på Garantikassens nettside. Han ber fartøyeiere som leverte fangst i 2020 om snarest å sende inn søknadskjemaet.

Ordningen omfatter fiskere innført i fiskermanntallet. Det er en forutsetning at fartøyet er innført i merkeregisteret over norske fiskefartøy, unntatt bensindrevne båter. Det er også en forutsetning for å få refusjon at fiske er drevet i nære farvann, som vil si i farvann innenfor 250 nautiske mil fra grunnlinjen.


Tre grupper

Det er tre ulike fartøygrupper i ordningen: Havfiskeflåten, kystfiskeflåten og kystreketrål.

Jan Skjærvø opplyser at antall søknader fra fartøy som tilhører de enkelte gruppene vil legge lista for hvor stor refusjon det enkelte fartøyet får.

-Det gis ikke refusjon ut fra hvor mye drivstoff fartøyet har brukt, men etter den enkelte båts inntekt i forhold til samlet inntekt i den av de tre gruppene båten tilhører, forklarer han.

-Derfor er vi avhengig av at så mange som mulig søker så fort som mulig og innen fristen slik at hvert fartøy kan få en refusjon som er korrekt etter vilkårene, understreker Jan Skjærvø.


Trenger søknad

Garantikassen krever at du benytter søknadsskjemaet som ligger på deres nettside (se denne lenken) for å melde inn kravet. Imidlertid er dette all dokumentasjon du trenger å gi, ettersom Fiskeridirektoratet kommer til å sende Garantikassen informasjon om hvor stor fangstinntekt det enkelte fartøy har hatt for 2020. 

-Det vi trenger er skjemaet med noen få informasjonspunkt. I all enkelhet kan jeg si at den som holder fristen og er berettiget vil få refusjon så snart det er mulig. Vi legger opp til å gjennomføre tilbakebetalingen senest i mai, opplyser han. 

Jan Skjærvø sier de krever at korrekt skjema er utfylt og at de også vil akseptere søknadsskjema som har maskinell underskrift. Dette fordi ordningen skal være enkel og praktisk som mulig både for brukerne og for GFF. 

  • Skjemaet kan sendes til Garantikassen pr post eller på e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 


Fakta om ordningen:

  • Garantikassen disponerer en refusjonssum på totalt 255 millioner kroner. 
  • Det enkelte fartøys kompensasjon beregnes som en relativ andel av fartøyets fangstverdi i forhold til gruppas samlede fangstverdi.
  • Søknadsskjemaet finner du på Garantikassen hjemmeside – under fanen «Skjema» 
  • Søknadsfristen for driftsåret 2020 er satt til 28. februar 2021.