I år har cirka 146 fartøy deltatt i fisket etter norsk vårgytende sild eller kolmule så langt. Bare 51 av dem har deltatt i lotteriet på minst en av turene, skriver Fiskeribladet.

Ordningen går ut på at Havforskningsinstituttet kan plukke ut fartøy til å legge av silde- og kolmuleprøver fra enkeltfangster. Dette skjer via den elektroniske fangstdagboken, som fiskerne bruker til å rapportere fangst og aktivitet på havet.

- Forsker Håkon Otterå ved Havforskningsinstituttet, sier til Fiskeribladet at det påvirker kvaliteten på kvoterådene i ganske stor grad, men det er basert på at bortimot alle er med.

Når fartøyet har registrert en fangst, er den med som et lodd dersom fartøyet deltar i lotteriet. I løpet av noen minutter får skipperen melding tilbake fra forskerne om de ønsker en prøve av den aktuelle fangsten eller ikke. Får de ja, fryser fiskerne inn 15-20 kilo av fangsten og leverer dem til anleggene der de leverer fangsten.

Les mer om ordningen her.

Slik går du fram for å delta:

  1. Sørg for å oppdatere programvaren før avgang om du ikke allerede har gjort dette
  2. Ta prøve av fangsten og sett den til side
  3. Meld fangsten inn via fangstdagboka
  4. Vent på svar – ja eller nei
  5. Dersom ja: frys prøven
  6. Merk prøven med fartøynavn, dato
  7. Lever prøven ved landing i norsk havn