Det er selskapet Stø Technology som står bak nyviningen som de mener kan endre hele driftsmønsteret for trålflåten. På mandag får vi vite om de vinner Nor Fishing sin innovasjonspris, der også Liegruppen er med i konkurransen om sin nye LNG-hybrid.

- Dette vil få trålnæringen til å tenke helt nytt med hensyn til fartøy- og prosessoptimalisering, nye driftsformer, markedsutvikling og forretningsmodeller, sier daglig leder Arne O. Flø. 

Kjernen i systemet er den autonome undervannsfarkosten «Humla».Gründerne bak Stø Technology fra Hareid er Pål Arne Roaldsnes, Jan Børge Vik og Arne O. Flø, som har lang og solid erfaring innen maritim industri, fiskeri og produktutvikling.

Humla frakter fisken tilbake til båten med en egen transportpose.

Fra «blomst til blomst»

«Humla» er en liten ubemannet ubåt som slepes etter tråleren via en sondekabel.

- Når trålen er fylt med en passe mengde fisk vil «Humla» ved hjelp av posisjonsdata, sonar og en adapter koble seg på trålposen og laste fisken over i en transportsekk på «Humla». Deretter returnerer undervannsfarkosten til skipet og avleverer fangsten gjennom et mottaksarrangement under vannlinjen på tråleren, til et vannfylt mottak om bord. Under hele operasjonen med «Humla» fortsetter bare tråleren å fiske uten avbrudd, sier Arne O. Flø.

 

Sikrer topp kvalitet

Ifølge Flø har nyvinningen mål om å eliminere de tre hovedkildene til kvalitetstap som er ved tråling; Utmattelse og klemskader som følge av mange timer i trålen, og klem- og skrapeskader på fisken når trålen dras opp slipen. Denne løsningen fjerner også problemene forbundet med ventetid om bord.

- Med denne teknologien vil tråleren kunne få opp fangsten hyppigere enn før, og med optimal dyrevelferd - slik at fisken praktisk talt kan prosesseres uten flaskehalser, skader, kvalitetstap, og verditap, forteller Arne O. Flø.