Færøyane har tidligere sagt nei til å konvertere kvoter av brosme og enkelte andre arter av bunnfisk til lange. Fiskebåt foreslo i juli at en kunne konvertere 500 tonn av brosmekvoten og 300 tonn av bifangstkvoten kunne konverteres for å øke kvoten av lange. Det er det mulighet for å gjøre ifølge fiskeriavtalen mellom Norge og Færøyane.

 

Fiskebåt foreslo konvertering

Fiskebåt anslo allerede da, at det i likhet med fjoråret, ville være stor sannsynlighet for at kvoten av lange skulle bli oppfisket. Nå gjenstår bare 170 tonn, eller sju prosent av langekvoten, mens det står igjen 1011 tonn (51 prosent) av brosmekvoten og 494 (62 prosent) av annen bunnfisk.

Færøyane begrunner avslaget med at Norge har fått økt sine kvoter av lange/blålange i færøysk sone de siste årene, senest med 200 tonn i 2020.

Totalt 11 fartøy har deltatt i dette fisket i år, og to fartøy er aktive i dette fisket nå.

 

Les også;

Færøyene sier ne til konvertering av kvoter

 

Fiskebåt ønsker konvertering av færøyske kvoter