Bakgrunnen er at det i forrige uke var det et godt makrellfiske i norsk økonomisk sone. Et par norske fartøy som ikke fikk solgt fangsten til konsum på Sildelagets auksjon, valgte derfor å selge fangsten til islandske og færøyske konsumanlegg. To fangster ble kjøpt av islandske fabrikker, men fartøyene ble nektet å lande makrellen på Island av islandske myndigheter.

 

Islandske makrellfangster til norske anlegg

Samtidig med dette har det vært solgt islandske makrellfangster til norske anlegg på Sildelagets auksjon.

- Vi er i en situasjon der islandske fiskefartøy over flere år har hatt et tilnærmet fritt fiske på makrell. Fiskebåt registrerer atislandske fiskefartøy de siste årene har fisket mindre og mindre i egen økonomisk sone. Fisket til den islandske fiskeflåten foregår istor grad i Smutthavet opp mot norsk økonomisk sone. Tallmaterialet det internasjonale økosystemtoktet over tid viser atsonetilhørigheten for makrell i islandsk farvatn er kraftig redusert, skriver Fiskebåt i brevet.

 

Fisket startet tidlig

I tre måneder står i beste fall  fem prosent av makrellbestanden i islandsk økonomisk sone og i henhold til sonetilhørighets-prinsippet vil det gi en kvoteandel på inntil 1,25 prosent. Likevel fastsetter Island en makrellkvote som tilsvarer 16,5 prosent av anbefalt TAC.

Norske myndigheter fastsatte en norsk kvote på makrell tilsvarende 35 prosent av anbefalt TAC med forankring isonetilhørighetsprinsippet. Både flåte- og landsiden har støttet departementets vurderinger og konklusjon. Fiskeflåten har startet makrellsesongen tidlig for å fiske kvoten i norsk økonomisk sone. Fiskebåt er tilfreds med at flåten så langt har fisket vel 150.000 tonn makrell i norsk økonomisk sone.