Fiskebåt har difor oppretta ei nettside, fiskeflaten.no, der du kan finne fakta om flåten, aktuelle intervju og videoar. Denne sida er lenka til vår ordinære nettside fiskebat.no, som framleis vil stå for den ordinære informasjonsstraumen.

Førebels er prosjektet i startfasen og det er begrensa med stoff som er lagt ut, men dette vil auke på framover. Ikkje minst er det viktig å nå ut gjennom våre andre kanalar som FacebookTwitter og linkedIn.