Fiskebåt har nemlig tidligere sendt Kystverket en oversikt der anløpsavgift og farvannsavgift for 2017 og 2021 blir sammenlignet, og der det kommer fram at det er store variasjoner mellom kommunene.

I sitt svar til Fiskebåt viser Kystverket til at den nye havne- og farvannsloven har virket en stund, og at de derfor vil vurdere å sette i gang tilsyn for å sikre at fartøyene ikke blir ilagt høyere avgifter enn det loven åpner for.

Kystverket har myndighet til å føre tilsyn med kommunens plikter etter havne- og farvannsloven § 36 andre ledd som sier noe om hvilke kostnader som kan legges inn i beregningsgrunnlaget for farvannsavgiften. Kystverket gir også utstrakt veiledning til kommuner, og behandler høringer som gjelder forslag om forskrift om farvannsavgift, i tillegg til informasjon på hjemmesiden.

Kystverket viser til at det er svært ressurskrevende å gjennomføre tilsyn, og de derfor har valgt å fokusere på veiledning det siste halvannet året.

 

Les også:

Tromsø og Hammerfest har de dyreste havneanløpene

Store variasjoner i havneavgifter