På lenkane under fin du relevant informasjon frå dei to aktørene, i tillegg nokre andre offentlege etatar som kan vere smart å følge med på.

For Fiskebåt sine medlemmar, gjer vi merksame på at all ny informasjon til flåten blir distribuert på e-post. 

Kystverket

Sjøfartsdirektoratet

Politiet

Helsedirektoratet

NAV

 

Les også; Koronavirus – rutiner for fiskefartøy