Kystverket har sett i gang fleire tiltak for å hindre ytterlegare spreiing av viruset. For å få  korrekt og oppdatert infeksjonsstatus for fartøya er Kystverket avhengig av at alle moglege tilfelle blir rapportert inn gjennom SSNN.

 

Her finn du meir informasjon om tiltaket

 

Vardø Trafikksentral treff du på tlf. +47 78 98 98 98.

 

Korona - samleside finn du alle korona-relaterte nyheitsartiklar som er lagt ut på fiskebat.no