Islandske havforskere har i dag fastsatt en foreløpig kvote på 904 000 tonn lodde. For Norge betyr det ca 20 000 tonn ekstra lodde, og vi vil kunne få en loddekvote på omlag 85 000 tonn. 

I forhandlingene om loddei Reykjavik 27.-29. september antydet islendingene at foreløpig kvote vil være minimum 500.000 tonn. Forskerne på Island sa i møtet at de regnet på et foreløpig kvoteråd og ville sannsynligvis komme tilbake på dette i dag. Dermed endte den foreløpige totalkvoten på 904 000 tonn.

Det islandske Havforskningsinstituttet skal som vanlig ha et nytt tokt i januar for å fastsett endelig totalkvote (TAC).

Norge får adgang til å fiske i samme tid og rom som tidligere.