- I lys av tidligere målinger av sterke årsklasser på lodde og en mindre torskebestand er anbefalingen overraskende. En forklaring kan være at større andel av loddebestanden enn det forskerne legger til grunn står i russisk sone, sier Maråk.

Audun Maråk, adm.dir. i Fiskebåt. Foto: Odd Kristian Dahle.

 

Faglig utvalg for ressursforskning (FUR) anbefalte en pause i toktene som skulle måle størrelsen på gytebestanden, men åpnet opp for å videreføre gytetoktene dersom dekningen i øvrige loddetokt var dårlige. Det er tilfelle ettersom det ikke er gjennomført tokt i russisk sone. Fiskebåt mener derfor en bør vurdere å få gjennomført et gytetokt i år, for å få mer informasjon i forhold til den anbefalingen som ligger til grunn.

 

- Det er store årsklasser av lodde og redusert torskebestand, og det er derfor vanskelig å forstå forskernes kvoteråd, sier Maråk.

 

Ifølge Maråk bør dette tas opp i fiskeriforhandlingene som nå pågår med Russland, og der en åpner for at resultatene fra et slikt gytetokt kan føre til endringer i kvoterådet som er gitt.

 

Her kan du lese rådet fra forskerne.