Stabilitet og forutsigbarhet i disse vilkårene, spesielt viktig i en næring som kan oppleve betydelige endringer i øvrige rammevilkår, som kvoter, rente og valutautvikling.

- Jeg ønsker tid til å studere helheten før vi tar stilling til de ulike forslagene, men vil allerede nå vil jeg signalisere at Fiskebåt er kritisk til forslaget om en statlig kvotebeholdning. Det er i realiteten en ressursrente som alle regjeringspartiene tidligere har uttalt seg negativt til. Det bryter også med prinsippet om fiskernes rett til å høste fiskeressursene, sier Jonny Berfjord, styreleder i Fiskebåt.

 

Bred politisk plattform

Berfjord registrerer at meldinga trolig har støtte i stortingsflertallet, og at det inviteres til justeringer og en bredere politisk plattform.

- Det synes jeg er klokt og vil kunne gi grunnlag for nødvendige endringer. Jeg oppfordrer ansvarlige politiske parti å ikke sette seg selv på sidelinjen når rammevilkårene i næringen fastsettes, sier Berfjord.

Fiskebåt vil nå foreta en grundig gjennomgang av Stortingsmeldingen, for deretter å gi våre råd knyttet til de mange forslagene. I den forbindelse må vi også ha helheten for øye.

Grundig gjennomgang

Regjeringen har jobbet i to år med stortingsmeldingen som ble lagt fram i dag. Nå skal den leses grundig.

- Fiskebåt vil nå foreta en grundig gjennomgang av Stortingsmeldingen, for deretter å gi våre råd knyttet til de mange forslagene. I den forbindelse må vi også ha helheten for øye, sier Berfjord.

Les også;

Et enklere og mer fleksibelt kvotesystem for fiskeriene

Her kan du lese hele stortingsmeldingen om nytt kvotesystem