Både Fiskebåt Vest og Møre og Romsdal Fiskarlag har reagert på at det har vært vanskelig å få informasjon om omorganiseringen. Møre og Romsdal Fiskarlag sendte i august en innsynsbegjæring til Nærings- og fiskeridepartementet og fikk avslag. Sammen med Fiskebåt Vest har de påklaget avslaget.

– Vi vet ikke hva som ligger til grunn for anbefalingene. Men i slutten av august ble vi kjent med hvordan fiskeridirektøren ønsker at kontorplasseringen skal se ut. Han konstituerte midlertidige ledere på de kontorplassene han vil satse videre på, sier Aasnæs til NRK.

Aasnæs frykter for posisjonen til Norges største eksportfylke når kontoret i Ålesund kan miste en lederstilling.

– Alle kontorene har fått en funksjon med tilhørende lederstiling, unntatt Ålesund, sier hun.

 

Omorganisering

Fiskeridirektoratet har lenge arbeidet med en omorganisering fra hovedkontor og regioner til divisjoner. I forslaget fra Fiskeridirektoratet er de geografiske plasseringene til de midlertidige lederstillingene Bergen, Tromsø, Bodø, Egersund, Måløy, Trondheim og Kopervik, mens Ålesund er ikke nevnt. 

Møre og Romsdal er det største sjømatfylket i landet, der rundt 20 prosent av heltidsfiskerne kommer fra. Regionen har også desidert flest fiskerikonsesjoner i landet.

– Det er derfor ubegripelig at direktoratet planlegger for en nedprioritering og potensiell fremtidig nedleggelse av kontoret i regionen. Forsvinner kontoret, forsvinner også en del av fagmiljøet, og regionen taper arbeidsplasser. Norges fiskerihovedstad fortjener at en av næringens viktigste samarbeidspartnere skal være lokalt representert, sier hun til NRK. 

 

Helhetlig kompetanse

Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen sier de har konstituert lederne ut ifra en helhetlig kompetanse, og viser blant annet til at regiondirektøren som er plassert i Ålesund har bosted i Trondheim.