Styret i Fiskebåt Nord har sett på beredskapen, og viser til at helikopter fra eksisterende baser i Bodø og på Banak bruker lang tid på å nå Vesterålsbanken og bankene utenfor Troms.

- Verdifull tid går tapt på utflygning til en hendelse i dette området. Aktivitetsnivået i området tilsier også at beredskapen bør styrkes. I tillegg til det drives et intensivt vinterfiske, er det også en betydelig en turistindustri i området, sier Ytterstad. 

 

Hull i beredskapen

Fiskebåt Nord er kjent med at det er hull i dekningen langs norskekysten. Også Hovedredningssentralen har gitt råd om at det bør etableres en ny base i Tromsø.

Redningshelikopterberedskapen er i første linje ved berging av liv og helse til sjøs, både ved havari/ulykker og ved sykdom på sjøen. Redningshelikopter er utstyrt for å kunne ta om bord personer i heis og har dessuten lege og medisinsk utstyr om bord. Slikt utstyr finnes normalt ikke om bord i andre helikopter som luftambulanse og forsvarets Bell-helikopter.

 

Trygghet

- For norske fiskere er det viktig å vite at dedikerte redningshelikopter er i beredskap og raskt kan komme til unnsetning, sier Ytterstad.

Fiskebåt Nord er et regionlag under Fiskebåt, og representerer den havgående fiskeflåten i Nord-Norge.