Det er styret i Fiskebåt Nord som ber Forsvarsdepartementet til å ta aktive grep for å hindre at det skjer flere alvorlige hendelser.

Her kan du lese hele uttalelsen fra styret i Fiskebåt Nord.