Forhandlingane som pågår no, der den norske delegasjonen er samla i Bergen, er mellom Norge, EU og Storbritannia. Den største utfordringa er likevel å få til ein avtale mellom Norge og Storbritannia om makrell. Dei forhandlingane startar først på over nyttår.

- Vi hadde ein avtale med Storbritannia om makrell frå 2014, men den gjekk ut 31. desember 2020. Den ga Norge ein andel på 22,51 prosent full tilgang til fiske i EU farvatn. Det beste hadde vore å føre denne vidare, men det er nok ikkje aktuelt, sa Westberg til årsmøtet i Fiskebåt Sør.

Ho viste også til at det er viktig å få til ein avtale med dei som fiskar i internasjonalt farvatn, som Island, Grønland og Russland.

 

Her kan du lese årsmøtet sitt vedtak i saka om kvoteforhandlingar.