Det er styret i NOx-fondet bestemt at avgiften skal øke, og trolig komme opp i 11 kroner kiloen i 2020. Deretter vil trolig avgiften så uendret ut avtaleperioden som løper til 2025. Til tross for økningen ligger avgiften vesentlig under den statlige avgiften for de som ikke er tilsluttet fondet. For 2019 er den statlige avgiften på kr. 22,50 og skal øke til kr. 25,- i 2025.

 

Flere årsaker

Det er flere årsaker til den relativt kraftige økningen satsene til NOx-fondet etter 2018.

 

Her er de viktigste grunnene;

- Regjeringen krevde en utjevning mellom lav og høy sats til NOx-fondet i den nye avtalen

(2018 – 2025). 

- De ulike tiltakene er blitt mer kostbare.

- Det kommer noen veldig dyre prosjekter knyttet til elektrifisering av sokkelen.

- Næringslivet er nå ansvarlig for aktivitetsøkninger, og må ta høyde for dette i prognosene.

- Avgiften har vært for lav til i tilstrekkelig grad å stimulere aktørene til å gjøre tiltak.

 

Må prioritere

Selv med den kraftige økningen i avgiftene til NOx-fondet, vil styret i NOx-fondet i større grad

fremover måtte prioritere mellom søknadene, siden det trolig ikke vil være nok midler til alle søknadene. 

- Det er derfor viktig at fiskeflåten kjenner sin besøkelsestid og vurderer aktuelle tiltak på fartøyene. Slik avgiften utvikler seg vil det for eksempel være lønnsomt for alle som har mulighet til det å installere SCR-anlegg. I tillegg vil det kunne være svært attraktivt å vurdere andre tiltak samtidig med SCR-tiltaket, som motorbytte og batteripakker, sier assisterende direktør i Fiskebåt og nestleder i NOx-fondet, Jan Ivar Maråk.

 

Her kan du lese mer om NOx-fondet.