Det er Fiskeridirektoratet som skriver dette på sin nettside. Totalt er det landet fangst for mer enn 22 milliarder kroner i 2020. Samlet verdiøkning av landingene for norske fiskere i 2020 var på tre prosent.

 

Flere tall

Tallene for 2020 er tilgjengelige på statistikksidene på Fiskeridirektoratets hjemmeside. Her vil det være mulig å hente ut informasjon om landet fangst i ulik form. 

En kan i tillegg til fiskesort, kvantum og verdi bl.a. hente ut opplysninger om fartøyets kommune, landingskommune, redskap, lengdegrupper og fangstområde.

I tillegg er foreløpig statistikk for 2020 for antall merkeregistrerte fiskefartøy og registrerte fiskere i fiskermanntallet publisert på Fiskeridirektoratet sin nettside.