Den havgående fiskeflåten har mange kvinnelige fiskere og andre medarbeidere. De er en viktig ressurs, som i tillegg bidrar positivt til arbeidsmiljøet om bord i fartøyene.

 

Nulltoleranse for medlemsfartøy

Fiskebåt har som organisasjon for den havgående fiskeflåten nulltoleranse for trakassering, herunder seksuell trakassering og trakassering på grunn av kjønn, om bord på sine medlemsfartøy.

 

Implementering i ISM

- Fiskebåt har bedt våre medlemmer om å utarbeide bedriftsinterne rutiner for å bekjempe trakassering, nå tar vi nye initiativ. Vi krever at rederiene implementerer bestemmelser om seksuell trakassering og trakassering på grunn av kjønn i sine styringsdokument, sier styreleder Jonny Berfjord i Fiskebåt.

En implementering i ISM vil sikre at sakene følges opp på en betryggende måte og i tråd med etablerte rutiner. Dette vil sette trakassering ytterligere på dagsorden blant ledelsen og de ansatte.

-Jeg forventer at samtlige rederi gjennomfører dette i løpet av kort tid, sier Berfjord.

 

Bør bli obligatorisk

- Fiskebåt vil i tillegg følge opp dette med Sjøfartsdirektoratet og foreslår at skriftlige rutiner om seksuell trakassering gjøres obligatorisk for å kunne ferdes i norske fartsområder, sier administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåt.