Vi gjør oppmerksom på at det skjer endringer fortløpende, og at innholdet i denne artikkelen kan være utdatert. Medlemmer i Fiskebåt oppfordres til å følge med på e-posten sin om det siste nye som blir orientert om.

 

Det vil si at hvis en person kom fra et land utenfor Norden mandag 27. februar så gjelder karantenen fra da. Det fremgår ikke hvor lenge tiltaket vil gjelde, men det må antas at det kan komme til å gjelde en stund.

På FHIs hjemmesider fremgår det videre at det å ha hjemme-karantene innebærer følgende:

«Du kan gå ut av eget hjem, men anbefales å unngå nær kontakt med andre. Det omfatter videre:

  • Ikke gå på jobb eller skole
  • Unngå reiser og ikke ta offentlig transport
  • Unngå andre steder der man lett kommer nær andre»

Slik Fiskebåt forstår dette vil det ikke være mulig å beslutte på egen hånd at man skal møte på arbeid. Er man i karantene skal man holde seg borte fra arbeid. Dette tiltaket vil skape store utfordringer for mannskapsskifter i den kommende tiden. For å begrense skadevirkningene anbefaler vi at rederiene umiddelbart vurderer å iverksette tiltak.

For det første kan det være aktuelt å gjøre endringer i turnusen, for eksempel pålegge mannskap å stå en ekstra tur. Innenfor Fiskebåts tariffområde gjelder det generelt at rederiet fastsetter bemanningen i samråd med skipper, mannskapets tillitsmann og departementssjefer, jf. Tariffavtalen mellom Fiskebåt og Norsk Sjømannsforbund §3 a. For fartøy med avløserordning er det forutsatt at rederiet kan pålegge frimannskap å tre inn når det ikke kan skaffes kvalifisert vikar, jf. tariffavtalens vedlegg 1 punkt 4.

For enkelte flåtegrupper kan det også være aktuelt å gå med redusert bemanning, og en kan også vurdere å ta i bruk vikarer. Vi anbefaler at det opprettes dialog med de tillitsvalgte slik at man så langt som mulig kan komme frem til omforente løsninger for å sikre at fartøyene kan holdes i drift.

Personer som havner i karantene på grunn av helsemyndighetenes vedtak og som dermed ikke kommer på jobb, vil ikke ha rett på å få kompensert sitt lønnstap fra rederiet. Samtidig konstaterer vi at NAV har oppdatert sin instruks for sykmeldinger i forbindelse med koronaviruset, se lenke nedenfor. Her fremgår det at man har rett på sykmelding hvis en lege vurderer at man må holdes isolert fordi man kan være smittet av koronaviruset. Hvorvidt legene vil sykmelde personer som settes i hjemme-karantene er uklart, men alle som havner i karantene bør uansett oppfordres til å ta kontakt med lege for å få en sykmelding.

Les også;

Oppdaterte tiltak fra Helsedirektoratet

Korona-informasjon fra NAV

 

Koronavirus – rutiner for fiskefartøy