De første tilfellene av koronasmittede er registrert i Norge. Det øker også faren for at mannskap på fiskebåter kan ta med seg smitten om bord når de mønstrer på. I Norge er det Folkehelseinstituttet som sitter på informasjon om spredning og tiltak som bør innføres for å redusere faren for smitte.

Under følger lenker til offentlige instanser som kan gi informasjon om viruset.

 

·       Folkehelseinstituttets informasjon om viruset

 

Myndighetene ønsker å begrense smitte og forhindre et utbrudd i Norge. Helsedirektoratet har utarbeidet plakater og informasjonsskriv med viktig informasjon som kan printes ut, som er rettet mot personer som kommer til Norge, personer som jobber i kontakt med tilreisende til Norge, og hygieneinformasjon til publikum generelt.

 

·       Helsedirektoratets plakater med informasjon til reisende og med smittevernråd

 

Varsle helsemyndighetene

Både fører av skip og havnen er pliktige å umiddelbart varsle helsemyndighetene ved utbrudd, eller mistanke om utbrudd, av koronavirus om bord på et fartøy. Dette ifølge Forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHR-forskriften).

 

·       Varsle Vardø Sjøtrafikksentral på 78 98 98 98 som vil bistå med å varsle kommunelegen/kommuneoverlege i kommunen fartøyet først anløper

 

·       Varsle Folkehelseinstituttet på telefon 21 07 70 00 (i arbeidstiden) eller på 21 07 63 48 (smittevernvakta)

 

Videre håndtering av saken ligger til helsemyndighetene.
 

Her finner du informasjon fra Kystverket

 

Her finner du informasjon fra Sjøfartsdirektoratet

 

IHR-forskriften åpner for at helsemyndighetene kan iverksette tiltak mot personer inkludert karantene av fartøy.

 

NB! Det er samtidig presisert i forskriften at skip ikke av folkehelsehensyn kan nektes å anløpe eller ankomme en havn, losse eller laste last eller forråd, og skal tillates å ta om bord drivstoff, vann, mat og forsyninger (§ 17). Havne- og farvannsloven gir heller ikke grunnlag for å nekte dette.