- Det viktigste nå er at alle gjør sitt for å hindre for rask spredning av viruset, og slik bidra til at viktige og livsnødvendige samfunnsfunksjoner kan opprettholdes, skriver direktoratet på sin hjemmeside.

Tiltakene innebærer at det ikke blir gjennomført fysiske kontroller på fartøy, kai eller oppdrettsanlegg 

- Vi fortsetter med digitale tilsyn og kontroller. Vi opprettholder oppsynsvirksomheten med Sjøtjenesten, bemanningen for kritiske funksjoner som registre og arkiv og svarer som normalt på telefon og e-post. Videre innebærer tiltakene at det ikke blir holdt møter som krever fysisk oppmøte, vi tar ikke imot besøk og reisevirksomheten er kansellert.

Fiskeridirektoratet er godt rustet for å håndtere dagens situasjon og har robuste IKT-løsninger som gjør at de fleste ansatte på en god måte kan fungere i jobben hjemmefra, skriver direktoratet på hjemmesiden.

Sedler signeres ikke fysisk

Inntil videre vil Fiskeridirektoratet akseptere at fisker ikke signerer seddel fysisk, som et tiltak for å redusere risikoen for smitte av koronaviruset. Dette forutsetter at fisker får oversendt bilde av seddelen eller seddelinformasjonen per SMS eller e-post, og at fisker deretter bekrefter seddelinformasjonen per SMS eller e-post.

Denne kommunikasjonen må lagres og kan innhentes av Fiskeridirektoratet eller aktuelt salgslag i etterkant. De som har tatt i bruk elektronisk signering av seddel fortsetter med dette.