Koronainformasjon

 

Her har vi samla viktige lenker for koronainformasjon

 

Informasjon frå offentlege etatar

Fiskeridirektoratet

Sjøfartsdirektoratet temaside for korona

Kystverket

Helsedirektoratet

Helsenorge

Folkehelseinstituttet

 

Aktuelle korona- saker frå Fiskebåt

Dette er koronarelaterte nyheitssaker som er publisert på fiskebat.no. Vi viser til at all relevant medlemsinformasjon er sendt direkte til medlemmar på e-post.  Lista under gir difor ikkje eit fullstendig bilde av informasjon som er sendt til medlemmar i Fiskebåt.
 

24.09.21
Det nærmer seg normalen igjen

 

13.08.21
Færøyene blir grønt igjen

 

01.08.21
Nye regler for innreise og karantene

 

18.07.21

Endringer i innreiserestriksjoner

 

05.07.21
Covid-19: Flere «grønne land» fra i dag

 
23.06.21
 
16.06.21
 
28.05.21
 
21.05.21
 
 
 
08.04.21
 
30.03.21
 
29.03.21
 
02.02.21
 
 
28.01.21
 
 
 

14.01.21

Danmark krev negativ Covid-test også for gjennomreise

 

21.12.20
Karanteneplikt for tilreisende fra Færøyene
 

16.12.20
Fiskeflåten bør prioriteres i vaksinekøen
 

16. 11.20
Viktige endringer i karantenebestemmelsene

10.11.20
Vil dekke utgifter for innreisekarantene

04.11.20
Positiv Covid-19-prøve for ansatt på fiskefartøyet «Sunderøy»

29.10.20
Utfordrende med nye karanteneregler

 
26.10.20
 
21.10.20
 
16.09.20
 
27.08.20
 

08.05.20
Karanteneperioden er nå redusert til 10 dager

 
30.04.20
15.04.20

02.04.20

 

30.03.20

 

27.03.20

 
 
26.03.20

​Fiskebåt ber om utsettelse av ny CO2-avgift

Karantene kan gi dagpenger

 

22.03.20

Viktige avklaringar rundt karantenereglar for sjøfolk

 

19.03.20

Krav til dokumentasjon ved mannskapsbytte

 

18.03.20

Varsler ekstraordinære koronatiltak for sjømatnæringen

Avlyste møte og arrangement

 

17.03.20

Ber om økt kvotefleksibilitet

Ber om avklaring rundt karanteneregler

-Lokale regler må ikke hindre samfunnsfunksjoner

Kystverket og Sjøfartsdirektoratet med oppdatert informasjon

 

16.03.20

Fiskebåt ber om avklaring rundt kompensasjon

 

15.03.20

All godstrafikk kan gå som normalt

Matvareforsyning er en kritisk samfunnsfunksjon

 

13.03.20

Koronainformasjon fra Fiskeridirektoratet

 

12.03.20

Koronaviruset - Nye tiltak for å redusere smittespredning

 

11.03.20

Koronavirus – rutiner for fiskefartøy

 

03.03.20

Koronavirus og arbeidsrett

 

27.02.20

Koronavirus og fiskefartøy