To av konferansane som Fiskebåt er engasjert i er Ombordfrystkonferansen og Pelagisk Arena. Ombordfryst, der Fiskebåt samarbeider med Nordea og Norges sjømatråd, skulle vore arrangert i Ålesund 13. januar, men er no utsett til onsdag 8. juni. Meir informasjon finn du her.

Pelagisk Arena har blitt avlyst dei to siste åra, men 1. september blir det tatt sikte på at konferansen igjen skal gå av stabelen i Bergen. Informasjon om arrangementet og påmelding kjem seinare. Følg med på www.seafood.no og www.fhf.no

Fiskebåt er arrangør av Plelagisk Arena i lag med Norges sjømatråd, FHF, Sildelaget og Sjømat Norge.