Temaer på årets Klimamarin vil blant annet være:

  • Hvilke effekter har klimaendringene på det marine miljøet? Hør hva FNs klimapanels siste rapport sier.
  • Oppdatert status for sjømatnæringens klimaspor.
  • Har vi nye fôringredienser som kan redusere klimaavtrykket til havbruksnæringen?
  • CO2 må fjernes fra atmosfæren for å nå 1,5 graders målet – finnes løsningene i det marine miljøet?
  • Vi må endre måten vi produserer mat på – er sjømat en del av løsningen?

Klimamarin arrangeres 12. og 13. november 2019 på Royal Garden i Trondheim.

Her finner du mer info. om påmelding og arrangementet