Klimasporet til norske sjømatprodukter og hvordan det jobbes i næringen for å redusere klimasporet er blant temaene som blir tatt opp på årets Klimarin i Trondheim 12. og 13. november. Det blir også en bolk der en ser på hvordan anlegg for havvind kan eksistere sammen med annen marin virksomhet.

På dag to vil Vidar Helgesen, som nå er spesialrepresentant for hav, fortelle om hvilke muligheter havet gir for å redusere klimaproblemene.

Vi må ta opp CO2 fra atmosfæren og havet i tillegg til å redusere CO2-utslippene for å holde oss under en global temperaturøkning på 1,5 oC. Såkalte klimapositive løsninger er et nødvendig tiltak som du får høre mer om før vi ser på hva som gjøres for å utvikle lavutslipps fly.

Det blir også rom for å diskutere problemstillingene mellom deltakerne og innlederne.

Her kan du se hele programmet.

Her er finner du informasjon om påmelding til konferansen.