Ifølge Sildesalgslaget har det ikke vært så gode fangster på en uke siden 2010. Da ble det notert knappe 55 000 tonn i uke ni, skriver Sildelaget på sin nettside.

Det året ble det fisket nesten 250 000 tonn i Barentshavet. Fordelingen mellom flåtegruppene er; ringnot med 35 600 tonn, kystflåten med 9800, trål med 7600 og fra en russisk båt er det rapportert 500 tonn.

Langt vest

Fisket har i vinter foregått relativt langt vest utenfor nordlige deler av Troms i området Fugøybanken til nordkanten av Lopphavet. I tillegg er det registrert et par fangster lenger øst utenfor Magerøy i Finnmark.

Lodda i Barentshavet er mindre enn den som fiskes på Island. Samfengtstørrelsen sist uke ligger på 49 stk. og med holoddestørrelse på 58 stk. Da markedene ut i verden i hovedsak etterspør større lodde, så er prisnivået til konsum relativt lavt, skriver Sildelaget.

Kolmule

Tross en uke med mye dårlig vær i Atlanteren ble det sist uke sesongens høyeste kvantum med kolmule på 34 300 tonn, fordelt på 20 fangster.

Hoveddelen, 27 600 tonn, er fisket i internasjonal sone vest av Irland på N 53⁰ 30′ Det resterende kvantumet, utenom en fangst, er tatt på nordsiden av «Porcue Pine» banken i EU sonen.

Ifølge Sildelaget meldes om godt med kolmule vest i havet. Men det har vært en stri uke værmessig både for de som skal fiske, og ikke minst de som har seilt mot land. Med nordøstlig storm har seilasen til Barra Head på sørsiden av Hebridene vært meget tøff for noen av båtene.