Inntil to fartøy med adgang til i å delta i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy vil kunne få tillatelse til å delta i kartleggingsfisket. Det er avsatt en kvote på 800 tonn til dette formålet, melder Fiskeridirektoratet.

Fisket kommer som en følge av at linebåten Loran nærmest tilfeldig kom over et godt torskefiske på senhøsten i fjor.

Les mer;

Spennende fiskeri ved Jan Mayen

Usikkert kvar Jan Mayen-torsken høyrer heime

 

Lik fordeling

Denne kvoten vil bli fordelt likt på de deltakende fartøyene og fisket skal gjennomføres i henhold til retningslinjer som utarbeides av Havforskningsinstiuttet. Det skal gjennomføres minst fire turer, fortrinnsvis hver tredje måned for å dekke alle sesongene.

Fisket på de faste stasjonene skal gjennomføres med line. Havforskningsinstituttet vil utarbeide nærmere krav med hensyn til agntype, antall kroker ståtid etc. Havforskningsinstiuttets vanlige rutiner for prøvetaking av fisk på tokt, inkludert genetikkprøver, vil bli benyttet. Havforskningsinstiuttet vil stille med en prøvetaker om bord for å dekke inn dette. Det er en forutsetning at fartøyene fyller Havforskningsinstituttets minstekrav til fasiliteter for prøvetaking om bord, skriver Fiskeridirektoratet.

Dersom to fartøy gis adgang til å delta i fisket, må fartøyene dekke hver sine turer. Fartøyene kan ikke fiske samtidig. Fartøyene må selv avtale i hvilken rekkefølge de skal delta etter nærmere samråd med Haforskningsinstituttet. Fiskeridirektoratet vil kunne sette ytterligere vilkår for gjennomføringen av kartleggingsfisket, herunder fordeling av kvoten på de enkelte turene.

 

Frist for påmelding

Konvensjonelle havfiskefartøy som ønsker å delta i fisket, sender påmelding til Fiskeridirektoratet til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen utgangen av mandag 18. mars 2019.

Påmeldingen må inneholde informasjon om fartøyets fasiliteter for prøvetaking. Dersom det blir påmeldt flere enn to fartøy, vil Fiskeridirektoratet foreta utvelgelse ved loddtrekning. Fartøy som aksepterer et eventuelt tilbud om deltakelse i fisket, er forpliktet til å gjennomføre kartleggingsfisket i henhold til det skisserte opplegget.