Mer informasjon om endringene i smitteverntiltak er tilgjengelig på Helsedirektoratets nettsider. 
 

Les også;

Ønskeleg med kortare karantenetid

-Lokale regler må ikke hindre samfunnsfunksjoner

Ber om avklaring rundt karanteneregler

 

Under Korona - samleside finn du alle koronarelaterte saker.