Statssekretær Vidar Ulriksen (Ap) i Nærings- og fiskeridepartementet viser til at det har vært et spesielt utfordrende år.

- Overføringsadgangen gir oss mer fleksibilitet og vi vil legge til rette for at ingen fartøygrupper taper kvoteandeler. Siden vi kan legge til grunn at det er rom for at kystflåtens restkvoter kan overføres til neste år, på samme tid som havflåten får anledning til å overføre inntil 13 prosent, så mener vi at dette er en god løsning. Vi vil likevel oppfordre næringen til å fiske mest mulig av tilgjengelig kvote i år, sier statssekretær Vidar Ulriksen (Ap) i en pressemelding.

Nærings- og fiskeridepartementet har anmodet Fiskeridirektoratet om å gjennomføre endringen.

Som følge av høye restkvoter i årets fiske etter torsk, ble det i de norsk-russiske fiskeriforhandlingene avtalt som et engangstilfelle å øke adgangen til å overføre inntil 15 prosent av ubrukte torskekvoter fra 2021 til 2022. Den opprinnelige overføringsadgangen var 10 prosent.  

 

Se også: Enighet om norsk-russisk fiskeriavtale for 2022 - regjeringen.no