For til tross for iherdige oppfordringer fra både Fiskebåt og Havforskningsinstituttet så er det laber interesse for å delta. Havforskningsinstituttet ønsker et visst antall prøver fra et fiskeri for å få kunnskaper om bestandene. 

- Når få velger å delta blir det mer arbeid for disse. I tillegg, risikerer forskerne å få et skjevt bilde av hva som fangstes på grunn av for dårlig prøvetaking i enkelte områder eller tidspunkt, sier Dingsør.
 

Viktige prøver

Prøvene som samles inn gjennom Fangstprøvelotteriet er minst like viktige som toktresultatene. Bestandsberegningene blir ikke bedre enn dataene som ligger til grunn. Det er derfor viktig at alle deltar i lotteriet, både på grunn av kvalitet på bestandsberegningene og i solidaritet med andre fiskere. 

 

Ikke særlig merarbeid

Tilbakemeldingen fra de som allerede deltar i Fangstprøvelotteriet er at dette fungerer godt og ikke medfører noe særlig merarbeid. Man sender en HIA melding i starten av turen om at man ønsker å delta i lotteriet, så sendes en HIF melding med et grovt estimat av fangsten så snart dette er mulig (dette vil ikke brukes til annet enn Fangstprøvelotteriet)

Når dette er gjort får man en tilbakemelding fra HI om de ønsker at det skal tas ut en prøve eller ikke. Dersom fartøyet blir plukket ut, tas en prøve på cirka 15 kilo, som pakkes og leveres til mottaksanlegget, som har ansvar for å sende dette videre.


-Dersom noen har slått av systemet, men ønsker å delta frivillig, ber vi dere om å ta kontakt med deres leverandør for elektronisk fangstdagbok. De vil raskt kunne hjelpe dere med å endre innstillingene i fangstdagboken slik at dere kan delta, sier Dingsør.
 

Hjelp å få viss noe er uklart

Norsk FMC kan hjelpe dersom dere har noen spørsmål knyttet til Fangstprøvelotteriet og kan nås på telefonnummer 55238336.
Dere kan også lese mer på HI sine hjemmesider.
Sildelaget legger ut kart for Fangstprøvelotteriet som du finner her.

 

Les også;

- Viktig at fiskerne hjelper forskerne

– Dette er vår måte å bidra til forskningen

40 fartøy deltok i sildelotteriet i 2018

HI er i gang med sildelotteriet

Lav oppslutning om sildelotteriet

Vil ha med alle i fangstlotteriet