Berfjord som er valt for eit år, takka årsmøtet for tilliten og sa at han er stolt av å vere leiar for Fiskebåt. 

Valter Rasmussen og Svein Roger Karlsen gjekk ut av styret.

Nye representantar i styret er Sigvald Berntsen og Helge Olav Vikshåland.

Her er det nye styret fotografert rett etter årsmøtet;

Bak fv. Webjørn Barstad, Kjell Larsen (vara), Stig Østervold, Sigvald Berntsen, Helge Olav Vikshåland, Marius Ytterstad og Knut Roald Holmøy.

Framme fv. Solveig Strand, Jonny Berfjord og Paul-Harald Leinebø. Per William Lie var ikkje tilstades då bildet blei tatt. (Foto: Audun Maråk/Fiskebåt).

Kvinner

Fiskebåt er framleis ein mannsdominert organisasjon, men her er nokre av dei kvinnelege delegatane som var med på årsmøtet.