Søkertallene fra Utdanningsdirektoratet for skoleåret 2019/20 viser nye søkerrekorder for blå utdanninger. Tallene viser at det er 20,7 prosent flere søkere som har valgt Fiske og fangst Vg2 i år enn i fjor.

Rekrutteringsprogrammet Sett Sjøbein trekker særlig frem den positive økningen i antall jenter som er en økning på nesten 40 prosetn (38,9). For guttene er økningen på nesten 19 prosent (18,9). For 2019 har vi nå 25 jenter og 214 gutter som har søkt seg til faget.

 

Ettertraktet med fagbrev i fiskerinæringen 

Celine Aasen Hol er lærling på tråleren Volstad, og er for tiden på fiske i Barentshavet hvor hun jobber i produksjonen. Hun gikk fiske og fangst Vg2 på Fræna videregående skole, og er fornøyd med studievalget sitt.  

Celina Aasen Hol er lærling på tråleren Volsdad (Foto: Privat)

 

– Jeg angrer ikke på valget om å bli fisker, for det er kjempeartig. Jeg kunne ikke tenkt meg å gjøre noe annet, og det er det beste valget jeg har tatt i hvert fall, sier hun. 

 

Mye praksis på båt

Hun forteller at de på skolen hadde fag som realfag, engelsk, naturfag og norsk, i tillegg til mye praktisk, hvor de lærte om ulike fiskearter og fiskeredskaper. Flere ganger i uka var de ute på båt.

Fiske og fangst har blitt et populært valg, og Celine mener det er ettertraktet med fagbrev i fiskerinæringen. 

– Det året jeg søkte var det høye søkertall, og neste år var det enda flere. Som fisker har du et veldig fritt arbeid, kan jobbe med mye forskjellig og tjener godt, så det kan være derfor så mange ønsker å gå fiske og fangst, sier hun.