Saito var i Austevoll for å bli betre kjent med norsk fiskeri. Reiar Stig Østervold viste delegasjonen rundt om bord i MS Haugagut.

Japan er ein stor havnasjon, og ein viktig marknad for norsk sjømat.

Sjå Fiskebåt si Facebook-side for fleire bilde.