Kystvakta opplyser at dette er for å hindre smittespreiing og at erklæringa kan sendast inn samtidig som fiskefartøyet melder seg klar til fiske. Norske fiskefartøy må også melde seg før dei går til land med fangst.

Til saman kan berre 30 norske fartøy vere i islandsk sone samtidig. Denne ordninga blir administrert av Sildesalgslaget.

 

Sjå vedlegg;

All vessels report to Iceland

Captain ́s declaration on COVID-19 suspect cases on board vessel