I Alta 7. august er det statssekretær Veronica Isabel Pedersen som deltar, mens fiskeriminister Per Sandberg tar seg av møtet i Mandal to dager senere, den 9. august.

- Finnmark er et viktig fiskerifylke. Vi har valgt å legge møtet til Alta, fordi dette er et sted det er greit å komme seg til for de fleste som bor i fylket. Jeg ser frem til å møte folk og næring, sier statssekretær Veronica Isabel Pedersen, i en pressemelding.

Bakgrunnen for folkemøtene er regjeringens arbeid med et nytt kvotesystem. Arbeidet skal munne ut i en stortingsmelding, som etter planen skal legges frem våren 2019. Før sommeren ble det arrangert to tilsvarende møter i Svolvær og i Ålesund.

Du finner mer informasjon om møtet i Alta ved å klikke her.

Du finner mer informasjon om møtet i Mandal ved å klikke her.