Landsmøtet på Scandic Nidelven Hotell i Trondheim 30.–31. oktober er Norges Fiskarlags 48. landsmøte.

I tillegg til organisasjonens representanter og utsendinger venter vi deltakelse fra myndighetene, forvaltningen, politiske miljø, interesseorganisasjoner, forskningsmiljøer, salgslagene og andre, inkludert media.

Om du er en av dem som tilhører deltagergruppene, kan du alt nå melde deg på ved å klikke deg inn i vår påmeldingsportal her: Norges Fiskarlags landsmøte 2019.

 

Påmeldingsfrist

Med hensyn til planleggingen av møtet er det en stor fordel med tidlig påmelding. Vi sender ut invitasjoner ut til møtet på e-post torsdag og fredag. ALLE som skal delta bes om å melde seg på i påmeldingsportalen, og senest 1. september.

Du får også tilgang til nettportalen her på Fiskarlagets hjemmeside: www.fiskarlaget.no.

 

Saksdokumenter på app

I forbindelse med årets landsmøte vil møtedokumenter kun bli tilgjengelig gjennom en egen app. Alle som skal delta på møtet vil få en SMS en stund før møtet, med link og informasjon om nedlastingen av landsmøte-appen.

Vi ber også alle som skal delta i møtet om å ta med sin egen enhet for å følge saksgangen i dokumentene under møtet. (nettbrett, PC/Mac, mobiltelefon).

 

Dagsorden

Landsmøtet i Norges Fiskarlag er organisasjonens øverste organ, og dagsorden for møtet vil være knyttet til to hovedtema:

  • Regjeringens nye kvotemelding
  • Tilpasning av fiskeflåten i forhold til kvotemeldingen og nye miljøkrav

 

En foreløpig dagsorden for møtet finner du som vedlegg til denne omtalen (under).

Landsmøtet 2019, foreløpig program