Konferansen 12. juni er den største årlige samlingen for norsk pelagisk sektor. Pelagisk Arena beskrives som en viktig arena for dialog, og vil som alltid ha et svært aktuelt program som spenner fra bestandssituasjon og markedsmuligheter, til blodfersk teknologi og fremtidsvisjoner. 

Årets konferanse holdes på Scandic Flesland Airport i Bergen fra kl. 09:30, etterfulgt av middag kl. 18:30. 

Konferansen arrangeres av FHF og Norges sjømatråd, i samarbeid med Sjømat Norge, Norges Sildesalgslag, Fiskebåt og Sparebank1.

Se detaljene i programmet og meld deg på i denne linken til Norges sjømatråd.