Statsministeren åpnet med å si at han kom i ydmykhet foran flere hundre havforskere, før han siterte Havboka: 

– Denne planeten burde ikke hete Jorda, den burde hete Hav, siterte statsminister Støre.

 

Viktige temaer

Deretter han gikk nærmere inn på Norges betydning for havet, ikke minst politisk.

- Statsministeren var innom mange viktige temaer som Fiskebåt jobber med. Blant annet fokuserte han på hvor viktig det er med internasjonalt samarbeid både mellom næringene og i forskningen, og han var inne på samarbeid mellom næringen og forskning. Og ikke minst var han innom utfordringene med sameksistens mellom fiskerinæringen og vindkraftnæringen. Her har regjeringen varslet at en skal ta hensyn til de etablerte næringene, sier Maråk.

 

På første rad - (fv) fagdirektør ved HI Geir Huse, adm.dir. i Fiskebåt Audun Maråk, og Geir Lasse Taranger, forskningdirektør ved HI. Foto: Fiskebåt.

 

Det var opp mot 600 personer samlet i Grieghallen i Bergen for å høre statsministeren tale. I tillegg til alle ansatte ved Havforskningsinstituttet (HI) var det også spesielt inviterte gjester.

- Vi samarbeider tett med HI innen flere områder, og det er derfor hyggelig å bli invitert, sier Maråk.

 

Her kan du lese mer om arrangementet og statsminister Støre sin tale.

 

Risikokart

I forbindelse med arrangementet presenterte havforskerne et risikokart. I arbeidet med karetet er det gjort en systematisk kartlegging av alle faktorer som kan sette kysten under press. Det gir en oversikt over den totale belastningen kysten vår blir utsatt for, og det er første gang at dette blir presentert.   

Forskerne kartlegger ikke bare hvilke typer aktiviteter som skjer hvor langs kysten. De bryter det helt ned til de ulike måtene hver enkelt aktivitet kan påvirke økosystemene på, skriver Havforskningsinstituttet på sin nettside.

Rådgiver Hanna Bauge Fiskebåt sier at havvind vil være en viktig del av totalbelastningen på havet, og peker på at presset på Nordsjøen allerede er stort. Hun har forståelse for at både forskere og myndigheter ennå mangler kunnskaper.

 

Hanna Bauge, rådgiver i Fiskebåt. Foto: CF WEsenberg.

 

– Det er likevel viktig at en så stor omstilling kommer med i et risikokart av denne typen. Resultater fra pågående forskning må komme på plass når kartet skal oppdateres. Det må skje i løpet av få år, og før den storstilte utbyggingen kommer, sier Bauge.