Det vil ikke lenger være tillatt med egenrapportering av fartstid, skriver Sjøfartsdirektoratet.  Fra og med 1. januar vil det ikke lenger være mulig å sende inn Excel-ark i Altinn skjema.

Kvalifikasjoner kan registreres på to ulike måter. Enten manuelt eller ved bruk av maskin-til-maskin-løsning, såkalt API.

 

Manuell registrering 

Veiledning for manuell registrering finner dere på Sjøfartsdirektoratets hjemmeside (www.sdir.no). Velg “Sjøfart” i nedtrekksmenyen og deretter “Registrering av sjøfolk sine kvalifikasjoner”. Her er det lagt ut en illustrasjonsvideo. 

 

API 

Under ”Registrering av sjøfolk sine kvalifikasjoner” er en lenke til informasjon om hvordan man kan sette opp en maskin-til-maskin-løsning ved hjelp av API (Application Programming Interface).