I eit brev til departementet viser Fiskebåt til at det har blitt meir kostbart å kontrahere nye fartøy dei siste åra. Samtidig er kontrahering av nye fartøy viktig for å nå måla i forhold til klimagassreduksjonar og for å sikre sysselsetting i skipsindustrien og andre tilknytta næringar.

Her kan du lese heile brevet frå Fiskebåt