Fiskebåt ba regjeringen om å vurdere å utsette å innføre den nye ordningen til 2021 på grunn av koronasituasjonen. I tillegg er det mye som fortsatt er uavklart rundt hvordan den nye ordningen skal administreres, som igjen fører til usikkerhet blant fiskebåtrederne.

 

Enklest mulig

I svaret fra departementet blir det vist til at de er innstilt på å innføre den nye kompensasjonsordningen i tråd med Stortingets budsjettvedtak for 2020. Ifølge departementet har de også bedt Garantikassen og Fiskeridirektoratet om å ferdigstille innretningen for å gjøre implementeringen av ordningen enklest mulig i 2020.

 

Likviditetsproblem

Departementet legger ikke vekt på de likviditetsmessige effektene av CO2-avgiften, og viser til at fiskeflåten har fritak for grunnavgiften for mineralolje på kr 1,68 pr liter.  Dette fritakatet gjelder for alle fartøyer som driver gods- og passasjertransport. Den viktigste forskjellen mellom fiskeflåten og andre skip er at de fleste typer skip får fritaket effektuert ved bunkring, og dermed slipper å legge ut for denne avgiften. Fiskeflåten betaler grunnavgiften ved bunkring ved fiske i nære farvann, og får den refundert etter søknad gjennom Garantikassen. Slik praksis er ser det ut som om fiskeflåten får en subsidie i forhold til andre skip, mens virkeligheten er at alle skip som driver gods- og passasjertransport står overfor det samme fritaket.

 

Her kan du lese svarbrevet fra Nærings og fiskeridepartementet.

 

Les også;

​Fiskebåt ber om utsettelse av ny CO2-avgift

- Vi skal kompensere for auka CO2-avgift

-CO2-kompensasjon bør ikke være midlertidig

Foreslår full CO2-avgift – men også kompensasjon