Siste Lynx-helikopter ble tatt ut av drift i 2014, men nå fem år senere er fortsatt ikke helikopterdekningen på kystvaktfartøyene tilfredsstillende. Fiskebåt er kjent med at operativ driftstid for NH90 på de helikopterbærende kystvaktfartøyene har blitt betydelig mindre enn forutsatt.

- Etter det vi kjenner til kan NH90 i dag kun operere ut fra to av fartøyene i kystvaktflåten, og samlet årlig tilgang på helikopter er kun 200 døgn. Kystvakthelikopterne er en svært viktig ressurs i redningsberedskapen. Redningshelikoptrene fra de landbaserte basene er langt unna ved hendelser langt til havs. Helikoptrene fra kystvakta har derfor hatt en helt sentral rolle for norsk næringsvirksomhet i nordområdene, sier avdelingsleder i Fiskebåt, Tor Are Vaskinn.

Tor Are Vaskinn, avdelingsleder i Fiskebåt

 

Forventer beredskap

I brevet vises det til at fiskere og sjøfolk som jobber i nordområdene forventer at det finnes en beredskap og i realiteten er det kun tilstedeværelse av kystvakt med helikopter som kan dekke behovet for snarlig hjelp. Norsk suverenitetshevdelse i nordområdene og i Norskehavet er nært knyttet til den næringsvirksomheten fiskeriene representerer og til at vi har en oppegående kystvakt som kan utøve kontroll og politimyndighet. De enorme havområdene kan ikke dekkes med fartøy alene.

- Fiskerinæringen hadde forventninger til at de nye helikoptrene ville bedre beredskapen vesentlig. Nå konstaterer vi at dette ikke har slått til og at tilstedeværelsen av helikopterbærende fartøy er lav og dessuten fraværende store deler av året. Det lave antall helikoptertimer svekker utøvelsen av ressurskontroll og suverenitetshevdelse, men også redningsberedskapen blir skadelidende som følge av få tilgjengelige helikoptertimer, sier Vaskinn.

Ber om snarlig løsning

Fiskebåt ber om en orientering fra Forsvarsdepartementet om hva som gjøres for å bedre helikopterdekningen i Kystvakta. Dersom en ikke har en snarlig løsning, ber Fiskebåt om at det må iverksettes tiltak for å avbøte manglende tilstedeværelsen av helikopter på kystvaktfartøy.