Ketil Kjenseth sier dette i en kommentar til at Motvind Nordvest har sendt en juridisk utgreiing og brev til Olje- og energidepartementet i forbindelse med at utbygger ønsker å få utvidet frist for idriftssetting av vindkraftanlegget.

- Prosjektet ligger rett ved Mørebanken. Venstre har vært svært opptatt av at Mørebanken må ha et spesielt vern på grunn av at dette er et svært viktig gyteområde for fisk, og dermed et område vi må ta godt vare på. Havsul I kan ikke vurderes som et havvind-prosjekt, da det ikke ligger innenfor de to geografiske områdene som regjeringen har åpnet for havvind. Vi vet altfor lite om hvordan et slikt prosjekt vil påvirke fisken og livet i havet i dette sårbare området, sier Kjenseth.

 

Kjetil Kjenseth, (V), leder i energi- og miljøkomittten på Stortinget. (Foto: Stortinget).

 

Ifølge Kjenseth må derfor Havsul I  søke på nytt, og det vil da bli under nytt regelverk for vindkraft og etter at Stortingsmelding om vindkraft er ferdigbehandlet i Stortinget.

 

Les også;

- Spiller hasard med verdens største fiskebestand med skattebetalerne sine penger – hevder Motvind Nordvest om Havsul I

NVE avviser vindkraftklager

Ålesund kommune overså fiskeri-interessene

Fiskebåt klager på utvidet frist for vindkraftanlegg

Går rettens veg mot vindkraftprosjekt

Havvind kan gi motvind for fiskeria