Rekebestanden i Barentshavet har vært bra gjennom flere år, og bestanden er på samme nivå som i fjor, skriver Havforskningsinstituttet på sin nettside.

 

– Rekebestanden har variert over tid, men holdt seg på et bra nivå. Med gode rekepriser har fangstene tatt seg opp i de seneste årene, og fisket er igjen blitt et av de største rekefiskeriene i Nord Atlanteren, sier forskningssjef Carsten Hvingel.

Lenke til rådet hos ICES her.

Flere nasjoner med i rekefisket

Det er ikke bare Norge som er interessert i rekefangst i Barentshavet. Tidligere var den norske andelen av totalfangstene over nitti prosent. De senere årene har en rekke andre land meldt seg på.

Ifølge Hvingel er den norske andelen av rekefisket omtrent en tredjedel av totalfangstene, mens Russland og andre nasjoner som EU, Grønland, Island og Færøyene tar en tredjedel hver.