Tande har gått systematisk gjennom fangststatistikken til Fiskeridirektoratet som ligger åpen for alle på direktoratet sine nettsider. Og funnene overrasker også den erfarne redaktøren.

 

Thorvald Tande jr., redaktør i Norsk Fiskerinæring. (Foto: Norsk Fiskerinæring).

 

- Jeg må innrømme at jeg også ble overrasket over tallene. Vi er jo alle mer eller mindre indoktrinert over det vi får referert gjennom media, med påstander om at den havgående flåten har tatt stadig større deler av kvoterettighetene på bekostning av den minste flåten, men det finnes ikke dekning for å hevde det. Heller tvert i mot, så viser statistikken det motsatte, sier Tande.

 

Har sett på en 20-års-periode

I lederartikkelen går han grundig til verks og viser til hvordan fordelingen mellom flåtegruppene var i 2000 og 2001, mot hvordan det var 2018/2019.

- Tallene vil variere litt etter hvilke år vi tar utgangspunkt i. Dette har blant annet med at den relative fordelingen mellom flåtegruppene – «trålstigen» alt etter hvor stor den totale kvoten er. Derfor har jeg tatt utgangspunkt i to forskjellige år, både ved start og slutt i perioden, sier Tande.

 

Historieforfalskning

Grunnen til at han tok fatt på denne jobben var i forbindelse med et intervju med den nyvalgte lederen i Norges Kystfiskarlag Tom Vegar Kiil, der argumentene igjen ble trukket fram.

- Denne virkelighetsbeskrivelsen møter vi overalt – i sosiale medier, i fiskeripressen og i debatter. Kystopprøret bygger på den samme påstanden, men dette er ikke en sann historie, sier Tande.

 

Stor interesse

Artikkelen ble publisert onsdag kveld og ble flittig delt og kommentert i sosiale medier.

- Nå er ikke jeg på sosiale medier, så jeg slipper å forholde meg til det, men det kommer kanskje noen flere reaksjoner etter hvert. Vi får se, men tallgrunnlaget og faktaene kan ikke noen gjøre noe med, sier Tande.

 

Her kan du lese lederartikkelen i Norsk Fiskerinæring