Ifølge Råfisklaget er det fisket 6 530 tonn snøkrabbe, mens direktoratets ERS-tall viser 6 543 tonn. Kvoten på 6 500 tonn er dermed oppfisket.

Råfisklagets tall og ERS-tallene er rund vekt vare og er uten glasering.